Ansattportal

Unngå dobbeltarbeid og feilkilder ved å la de ansatte selv fylle inn personalopplysninger, timer og fravær direkte i Ansattportal.

 • Tidsbesparende og kostnadseffektivt
 • Enkelt og brukervennlig

  Product details

  Se mulighetene her!

  Fordeler for dine ansatte og din bedrift

  • Ansatte registrer timer, overtid og fravær selv.
  • Endrer selv utvalgte personopplysninger selv
  • Tilgang til lønnslipper
  • Tilgang til ansattkartotek
  • Unngår dobbeltarbeid og feilkilder
  • Varsling om transaksjoner til attestering på e-post/SMS
  • Leder har oversikt over timeforbruk på sin avdeling
  • Tett integrert med Huldt & Lillevik Lønn

  Produktinformasjon

  Huldt & Lillevik Ansattportal er et forsystem for registrering av variable transaksjoner og fravær til Huldt & Lillevik Lønn.

  Vanligvis blir transaksjonen godkjent av avdelingsleder, slik at hver avdelingsleder attesterer timer og fravær for ”sine ansatte”. Etter at alle timer/fravær er godkjent kan lønnsansvarlig overføre transaksjonene. I mindre bedrifter kan lønnsansvarlig foreta både attestering og overføring til lønn hvis man ønsker det.

  Ansatte får tilgang til lønnsslipp for inneværende og tidligere perioder. I tillegg finner du ansattkartotek for hele bedriften, mulighet for å registrere kompetanse og elektronisk dokumentarkiv på de ansatte.

  Ansattportalen er spesielt egnet for bedrifter der man har manuelle timelister, geografisk spredte lokasjoner, eller klienter hos regnskapskontor som ønsker å registrere timer fravær via web.

  Teknisk informasjon

  Huldt & Lillevik Ansattportal tilbys som lokal installasjon eller skyløsning. Dersom du har, eller velger Huldt & Lillevik Lønn Cloud, kan du også få levert Ansattportalen som skyløsning.

  Over 1000 kunder i både privat og offentlig sektor har valgt å benytte seg av våre skytjenester for å håndtere HR- og lønnsfunksjonen i sin bedrift.

  Ved å velge skytjenesten fra Huldt & Lillevik har du enkel tilgang til Huldt & Lillevik Ansattportal fra nettleseren din, uten å måtte investere i programvarelisenser, IT-infrastruktur eller personalressurser.

  Skyløsninger gjør arbeidsdagen enklere!

  Hvorfor velge Ansattportal Cloud

  • Løsningen er tilgjengelig via web
  • Programvaren er alltid oppdatert
  • Ingen lokal installasjon
  • Bruk mindre tid fra eget teknisk personell
  • Høy datasikkerhet
  • Backup av dine data blir ivaretatt
  • Serverplass der alt er lagret

   

  Ønsker du lokal installasjon:
  Last ned Ansattportalen her.