Oppfølging

Huldt & Lillevik Oppfølging er et web basert lederverktøy som hjelper deg å ivareta alle de ansatte i organisasjonen.

 • Bli en bedre leder
 • Oppfølging fra A - Å
 • Et komplett personalverktøy

  Product details

  Se mulighetene her!

  Hvorfor Huldt & Lillevik Oppfølging?

  • Ett verktøy for alle oppfølging av ansatte
  • Leder har full oversikt over ferie/fravær, dokumenter, oppfølginger og hendelser på sine ansatte
  • Elektronisk rapportering direkte til sykemelder/NAV
  • Systemet varsler leder/HR om kommende oppgaver og hendelser
  • Riktig sykefraværstatistikk direkte fra systemet
  • Sjekklister ved nyansettelse og oppfølging i prøvetid
  • Slipper manuelt papirarbeid, alt lagres elektronisk på den ansatte
  • Tettere og raskere oppfølging gir også bedre trivsel i avdelingene.

  Produktinformasjon

  Huldt & Lillevik Oppfølging er et personalstyringsverktøy for oppfølging av ansatte fra A – Å. Systemet støtter prosessen, og hjelper lederen med oppfølging, fra en ansatt kommer inn i bedriften og gjennom hele arbeidsforholdet. Lederen varsles i forhold til forestående oppgaver og har til enhver tid full oversikt på sine ansatte.

  Sykefravær med integrasjon til Altinn

  Funksjonen inkluderer alt av tjenester rundt lovpålagt sykefraværsoppfølging; fraværsregistrering, innkalling og skjemaer for møter med den sykmeldte, innsending av rapporter direkte fra systemet til sykmelder og NAV via Altinn.

  Oppfølging nyansatte

  Funksjonen hjelper deg med oppfølging av nyansatte fra dag én og i prøvetiden. Sjekkpunkter godkjennes etter hvert som de er fullført. Rutiner og maler for oppfølgingssamtale ved 3 og 5 måneder.

  Medarbeidersamtale

  Funksjon for gjennomføring av medarbeidersamtaler med forhåndsdefinerte maler og tidslinje for gjennomføring. Det kan knyttes tiltak til en medarbeidersamtale for å sikre gjennomføring av avtalte hendelser. Leder har oversikt over alle tiltak og varsles på e-post om tiltak som er i ferd med å utløpe. Ansatte kan også godkjenne sin medarbeidersamtale via mobil/tablet.

  Dokumentarkiv

  Funksjon for elektronisk dokumentarkiv og fellesdokumenter.

  Kompetanse

  Funksjonen for å kartlegge kompetansen i din bedrift. Oversikt over ansattes kurs og sertifikater, med varsel om utløpsdato. CV database, prosesser med krav til kompetanse og GAP analyse. Rapporter og søk.

  Oppfølging sluttede

  Sjekkpunkter når personer slutter legges inn av bedriften og godkjennes etter hvert som de er fullført. I tillegg er det rutiner gjennomføring av sluttintervju.

  Timer og fravær

  Med denne funksjonen kan leder eller den ansatte selv registrere fravær, timer, eller stemple inn/ut. Leder godkjenner, og kan editere timelisten på web før den sendes  videre til lønn. De ansatte får tilgang vi mobil/tablet.

  Engrospartner AS reduserte korttidsfraværet med 6 prosent på ett år.

  "Jan Erik Nilsen, Personalsjef i Engrospartner AS og Interpress Norge AS, forteller at de ønsket å gjøre lederne i stand til å gjøre jobben sin, og har jobbet med bevisstgjøring, opplæring og strengere regler internt. I tillegg har lederne fått verktøyet Huldt og Lillevik Oppfølging."

  Les kundeuttalelser om Oppfølging her.

  Teknisk informasjon

  Huldt & Lillevik Oppfølging tilbys som en skytjeneste. Tjenestebeskrivelse og nærmere spesifikasjon av tjenesten er regulert i egen avtale som signeres ved avtaleinngåelse.

  Tjenestetilgjengeligheten er minimum 98 % målt over 1 år. Utilgjengelighet i forbindelse oppdatering/vedlikehold blir varslet, og tas ikke med i beregningen av tilgjengelighet.

  Overvåkning av server miljø er 24/7/365.

   

  Integrasjon
  Huldt & Lillevik Oppfølging er tett integrert mot Huldt & Lillevik Lønn. Integrasjonen består av en webservice som sikrer at ansattdata og eventuelle fraværsdata blir overført fra Huldt & Lillevik Lønn hver natt. Synkronisering gjør at ansattdata (fraværsdata) er tilgjengelig og oppdatert til en hver tid.
  Det må installeres en egen integrasjonsmotor på samme server som Huldt & Lillevik Lønn er installert. Denne ivaretar synkronisering av data.